Marathonkoets tot max. 4 personen (of tot max 300 kg)

Duitse jachtwagen tot max. 6 personen (of tot max 450 kg)

Jan Plezier tot max. 10 personen (of tot max 800 kg)